Föreningarna

Ljungby skytteförening

Föreningen har ca 325 medlemmar. En aktiv förening som ordnar danser, boulespel, gymnastik, studiecirklar, föreläsningar, resor m.m. för sina medlemmar.
Kontakta ordförande:

Lennart Runnheden tel. 0346-220 96

Ljungby Centerorganisationer

En synnerligen aktiv förening. En typisk landsortsförening som har något för alla åldrar.

Föreningen arbetar för goda kontakter mellan Nordens folk via vänorterna  Hvalsö i Danmark, Flesberg i Norge och Savitaipale i Finland.

Kontaktperson ordförande:

Lilian Ginsthammar Tel. 0346-19677

Goif Ginsten

Hermanstorps kör & ridklubb

Vinberg-Ljungby Pensionärsförening

Morup-Vinberg Nordenförening

Falkenbergs Motorklubb

Hemsida  |  Allmänt   |   Föreningar   |  Boendet  |   Näringsliv  |   Länkar

LRF lokalavdelning med ca 170 medlemmar.

LRF arbetar för företagande och livskraft på landet. LRF är en intresse och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog och för alla som bor och verkar på landsbygden. Inom ramen för en uthållig tillväxt finns stora möjligheter för landsbygden att vara den naturliga basen för många former av företagande och produktion i framtiden.

Ordförande Bernt Carlsson Björnås tel. 0346-911 40

Ljungby LRF

Denna sida är utvecklad i ett gemensamt projekt för att främja bevarandet av en levande landsbygd.

Webmaster

Vinåkören

Vinåkören startade i januari 1991 och är en blandad SPF- kör med sakrala som profana sånger i fyra stämmor. Kören har bland annat deltagit i tävlingen ”Toner för millioner" och spelat in en kassett för en radiostation i Amerika.
Körledare är Halim Koshi, som är född 1952 och kommer från Sarajevo, där han bl.a. varit verksam på Operan. Kören präglas av en gemytlig och positiv anda som vi försöker dela med oss av.

Ordförande: Lennart Runnheden tel. 0346-220 96

Vessigebro-Ljungby Röda Korset krets